"ข้าวคุณแม่"

ความสุขของชาวนาเราผลิตข้าวคุณภาพด้วยระบบอินทรีย์


เราเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนข้าวคุณเเม่ ชาวนาอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เราไม่หยุดที่ จะพัฒนาสายพันธุ์ แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เพราะเราต้องการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและอยากให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ติดต่อเรา
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวคุณเเม่
เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ตำบลฝั่งเเดง
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ประเทศไทย 48110