ข้าวคุณแม่
ข้าวคุณแม่
"คุณค่าที่มากกว่าคำว่าข้าว"
"เราเห็นถึงความลำบากที่แม่เขาใส่ใจในการคัดเลือกข้าว เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรที่มาช่วยในส่วนนี้ จำเป็นต้องใช้มือเพื่อคัดแยก ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณค่าไม่ได้อยู่ที่ข้าวอย่างเดียว แต่คุณค่าของมันเกิดจากคนที่เขาผลิต และใส่ใจมันลงไป เราส่งข้าวออกนอกประเทศเพื่อให้เขาได้รู้ว่าเขาจะได้รับข้าวจากชาวนาโดยตรง ส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเราก็มีตัวแทนจำหน่าย แต่ตัวแทนเหล่านี้ เขาก็ได้ลงพื้นที่เอง มาดูการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ สำหรับการส่งออกต่างประเทศ เพราะถ้าข้าวไม่มีคุณภาพ จะทำให้ไม่มีการซื้อต่อ"
ข้าวหอมมะลิ 105
ราคา  (ไม่ระบุ )
ข้าวป๊อป ออร์แกนิก
ราคา  (ไม่ระบุ )
ข้าวน้ำนมออร์แกนิก
ราคา  (ไม่ระบุ )
จมูกข้าวฮางงอก 6 สายพันธุ์
ราคา  (ไม่ระบุ )
น้ำข้าวไรซ์เบอรี่
ราคา  (ไม่ระบุ )
ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่
ราคา  (ไม่ระบุ )